Telenet Cloud Online Help

Welke connection string kan ik gebruiken voor MS ACCESS op de IIS7 (webfarm) & IIS8 (hostedwebfarm) servers?

Om gebruik te maken van MS Access databases op de Hostbasket Shared IIS7 & IIS8 webservers, dient u volgende connection string gebruiken:
ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=directoryyour_database_name.mdb;" &_"User Id=admin; Password=pass;"
 
-> Pas hier uiteraard databasenaam (Data Source), gebruikersnaam (User id) en eventueel wachtwoord (Password) aan volgens de gegevens van uw eigen database.
 Klik hier voor meer info omtrent het vinden van uw databasegegevens.

Indien u gebruikt maakt van MS Access 2007 (accdb bestand), kan u volgende connectie string gebruiken:
Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:myFoldermyAccess2007file.accdb;Persist Security Info=False;

1 (1)
Artikel waardering (1 stem(men))
Geef een waardering aan dit artikel
Bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor dit artikel.
Gerelateerde artikels
Welke connection string kan ik gebruiken voor MSSQL op IIS8 (hostedwebfarm) ?
2342 keer bekeken sedert Fri, Oct 18, 2013
Welke .NET Framework Trust levels zijn toegelaten?
5965 keer bekeken sedert Thu, Sep 17, 2009
Wordt het gebruik van Microsoft SQL server ondersteund?
2055 keer bekeken sedert Wed, Jul 2, 2008
Wordt het gebruik van MySQL-databanken ondersteund?
2350 keer bekeken sedert Wed, Jul 2, 2008
Hoe kan ik een MS SQL Server databank gebruiken?
3599 keer bekeken sedert Tue, Jul 15, 2008
Wordt het gebruik van een Microsoft Access databank ondersteund?
3068 keer bekeken sedert Wed, Jul 2, 2008