Telenet Cloud Online Help

Fout tijdens het back-uppen van een SQL database: Geen entry gevonden in sysdatabases voor database [naam]. Geen entry gevonden met die naam.

Probleem:

Tijdens het back-uppen van een SQL server, verschijnt volgende melding:

Database [path] backup was skipped Exception: Could not locate entry in sysdatabases for database [name]. No entry found with that name. Make sure that the name is entered correctly. BACKUP DATABASE is terminating abnormally. Stacktrace: at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at BackupAgent.Plugins.SQLServer.SQLServerBackend.Backup(SQLServerDatabase database) at BackupAgent.Plugins.SQLServer.SQLServerBackend.Backup(Object item, SQLBackupMethod method)

Oorzaak:

Vermoedelijk wordt het probleem veroorzaakt door een probleem met de Reporting Services 2005 in SQL. De upgrade scripts, die gegenereerd worden om de database te upgraden, kappen de naam van een database af en verwijderen de ReportServer string. Zodoende zullen de scripts verwijzen naar een niet-bestaande database.

Oplossing:

Voorlopig is dit probleem enkel opgelost in de SQL Server 2008 Reporting Services, maar volgende alternatieven zijn beschikbaar voor de SQL 2005 Reporting Services:

1. Gebruik een ander naamgevingssysteem.

2. Genereer de upgrade scripts apart, verander deze manueel om de echte naam van de database weer te geven en voer ze uit.

Een gedetailleerde beschrijving om het tweede alternatief uit te proberen vindt u hieronder:

a. Maak back-ups van uw Reporting Services databases (XReportServer en XReportServerTempDb).

b. Maak vanuit de Reporting Services Configuration Manager een back-up van de Encryption Key.

c. Maak vanuit de Reporting Services Configuration Manager een nieuwe database aan met een naam zonder daarin de woorden ReportServer. Deze nieuwe database zal gebruikt worden om SP2 te installeren.

d. Installeer SP2 voor de SQL Server 2005 Reporting Services.

e. Na SP2 geïnstalleerd te hebben en de server herstart te hebben, opent u de Reporting Services Configuration Manager en kiest u de Database Setup optie. Start de Create Scripts wizard door te klikken op de Script ... knop. Selecteer Upgrade Database Script en vul XReportServer als "Database Naam" in. Selecteer in "Server Version" de versie die overeenkomt met de versie van de database die we proberen up te graden (de versie van de oude database) en kies uiteindelijk een path om het script dat zal gegenereerd worden te bewaren.

f. Open SQL Server Management Studio, geconnecteerd aan de SQL instantie waar de Database Reporting Services zich bevinden, en open het script dat bewaard is geworden in de vorige stap. Verander het script zodat dit de correcte naam van de database weergeeft die we proberen te upgraden, evenals de temp van deze database (XReportServer en XReportServerTempDb).

g. Voer het script uit.

h. Kies opnieuw "Database Setup" in de Reporting Services Configuration Manager, en maak connectie met de SQL instantie door te klikken op Connect. Selecteer uw database (XReportServer) en klik op Apply.

i. Indien de instantie niet geïnitialiseerd wordt, kunt u de encryption key, bewaard in stap b, herstellen. Normaal gezien hoeft u deze stap niet uit te voeren indien de service accounts niet zijn veranderd.

Bron: http://blogs.msdn.com/emilianb/archive/2008/10/30/could-not-locate-entry-in-sysdatabases-for-database-x.aspx

0 (0)
Artikel waardering ()
Geef een waardering aan dit artikel
Bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor dit artikel.
Gerelateerde artikels