Telenet Cloud Online Help

Hoe configureer ik een nieuw IP-adres op mijn server?

  1. Log in op MyAccount
  2. Kies Servers & Cloud
  3. Selecteer uw server
  4. Klik op "Beheer netwerk"
  5. Voeg een nieuw IP-adres toe en selecteer de poorten die u wenst open te zetten 
  6. Schrijf het intern IP-adres op dat u krijgt toegewezen

   Volg onderstaande stappen om uw extra IP te configureren op uw windows machine
  7. Connecteer naar uw server en ga naar uw "Network and Sharing center"
  8. Selecteer "Local Area Connection"


  9. Selecteer "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)" en klik op "Properties"


  10. Klik vervolgens op "Advanced"
  11. Klik op "Add"
  12. U kunt nu het nieuwe IP toevoegen met hetzelfde subnetmask zoals uw eerste IP

   Volg onderstaande stappen om uw extra IP te configureren op uw Linux machine

  13. Open het bestand /etc/network/interfaces met onderstaand commando

   sudo vi /etc/network/interfaces

   De file zou er als volgt moeten uitzien:

   # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

   # The loopback network interface
   auto lo
   iface lo inet loopback

   # The primary network interface
   auto eth0
   iface eth0 inet static
           address 10.3.5.16
           netmask 255.255.255.0
           # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
           dns-nameservers 172.16.2.200 85.255.196.200
           dns-search myinstance.net

  14. Voeg vervolgens het nieuwe IP toe aan de file.

   auto eth0:1
   iface eth0:1 inet static
           address 10.3.5.35
           netmask 255.255.255.0

  15. Nu rest ons nog de nieuwe interface up te brengen:

   ifup eth0:1


  0 (0)
  Artikel waardering ()
  Geef een waardering aan dit artikel
  Bijlagen
  Er zijn geen bijlagen voor dit artikel.