Telenet Cloud Online Help

Wat is de Sunrise periode voor een EU domeinnaam?

De Sunrise periode is de periode tijdens de welke overheden en houders van bepaalde rechten (bvb. houders van een handelsmerk) hun aanvraag kunnen indienen om de betreffende domeinnaam te verkrijgen. Aanvragers dienen zich echter binnen de EU te bevinden.

Tijdens de Sunrise periode zal de aanvrager geen rechtstreekse aanvraag kunnen doen voor registratie. De aanvraag omvat hier enkel de vraag tot het onderzoeken van het recht om al dan niet aanspraak te kunnen maken op rechten, zoals beschreven in de Sunrise reglementen. Wanneer op die rechten aanspraak kunnen gemaakt worden, dan zal er uiteraard overgegaan worden tot registratie.

Vanaf de “Post-Sunrise” periode ( Landrush) kunt u wel rechtstreeks registreren.

De Sunrise periode bestaat uit 2 opeenvolgende fases, elk lopend gedurende een periode van 2 maand. Gedurende de eerste fase kunnen enkel volgende domeinnamen gevalideerd worden:

  • De volledige naam van een overheid;
  • Het acroniem waaronder de overheid gekend is;
  • Indien van toepassing, het grondgebied waarvoor deze overheid bevoegd is;
  • Geregistreerde nationale en communautaire merken
Andere merken worden aanzien als “andere oudere merken” en kunnen in behandeling genomen worden tijdens de Sunrise 2 periode. Gedurende de tweede fase kunnen volgende domeinnamen gevalideerd worden:
  • Alle domeinnamen vernoemd in de Sunrise 1 paragraaf;
  • Niet geregistreerde merken;
  • Handelsnamen;
  • Andere rechten welke beschermd zijn door de nationale wetgeving als daar zijn: bedrijfsnamen, bedrijfsaanduidingen en kenmerkende titels van beschermende literaire en kunstwerken.
Alle andere domeinnamen kunnen slechts aangevraagd worden tijdens de “Landrush” periode.

Tijdens de Sunrise periode betaalt u bovenop de jaarlijkse kostprijs voor de registratie van de domeinnaam ook nog een administratieve kost voor de behandeling en de validatie van de domeinnaam.
0 (0)
Artikel waardering ()
Geef een waardering aan dit artikel
Bijlagen
Er zijn geen bijlagen voor dit artikel.
Gerelateerde artikels
Wat als mijn domeinnaam reeds geregistreerd is?
3188 keer bekeken sedert Thu, Jan 24, 2008
In mijn domeinnaam zat een fout. Kan ik deze corrigeren?
2155 keer bekeken sedert Thu, Jan 24, 2008
Moet een org-domeinnaam non-profit zijn?
2529 keer bekeken sedert Thu, Jan 24, 2008
Wat is IDN?
17146 keer bekeken sedert Tue, Jun 11, 2013
Krijg ik mijn geld terug als de domeinnaam al geregistreerd is?
2096 keer bekeken sedert Thu, Jan 24, 2008
Zijn er technische beperkingen/voorwaarden bij het kiezen van een domeinnaam?
2793 keer bekeken sedert Thu, Jan 24, 2008
Wat is domain name grabbing of domeinkaping?
5213 keer bekeken sedert Thu, Jan 24, 2008
Ik heb nog geen website, kan ik toch al een domeinnaam registreren?
2657 keer bekeken sedert Thu, Jan 24, 2008
Tijdens de registratie, wordt de www verwijderd van mijn domeinnaam, waarom?
2312 keer bekeken sedert Thu, Jan 24, 2008
Kan ik een .eu domeinnaam registreren?
2485 keer bekeken sedert Thu, Jan 24, 2008