Telenet Cloud Online Help
IIS8/SQL2012 Artikels
Welke .NET Framework Trust levels zijn toegelaten?
6369 keer bekeken sedert Thu, Sep 17, 2009
  Wij ondersteunen alle .NET Framework trust levels:  van “Minimal” tot “Full”.Omwille van veiligheidsredenen op onze shared hosting omgeving en het feit dat Medium trust beperkter is dan Full trust, worden standaar... Lees meer
Hoe .NET Framework Trust level zelf instellen?
4191 keer bekeken sedert Fri, Sep 2, 2016
U kan zelf de trust level bepalen, via het web.config configuratie bestand van uw web applicatie(s); Dit is enkel van toepassing op IIS8 hostingpakketten. <configuration>     <system.web>        &nb... Lees meer
Welke connection string kan ik gebruiken voor MS ACCESS op de IIS7 (webfarm) & IIS8 (hostedwebfarm) servers?
3946 keer bekeken sedert Tue, Nov 24, 2009
Om gebruik te maken van MS Access databases op de Hostbasket Shared IIS7 & IIS8 webservers, dient u volgende connection string gebruiken: ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=directoryyour_database_name.mdb;" &_"Use... Lees meer
Welke connection string kan ik gebruiken voor MSSQL op IIS8 (hostedwebfarm) ?
2620 keer bekeken sedert Fri, Oct 18, 2013
Onderstaande Connection String kunt u gebruiken op uw IIS8 webhosting pakket: Persist Security Info=True;User ID=<username>;Password=<password>;Initial Catalog=<databasename>;Data Source=Sql3.hostedsql.be Lees meer