Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een schaduwkopie, het systeem gebruikt geen VSS (Volume Shadow Service)

Probleem:

Tijdens het gebruik van VSS (Volume Shadow Service) bij het maken van een backup of systeemstatus, geeft de client volgende foutmelding : « Er is een fout opgetreden tijdens het maken van een schaduwkopie, het systeem gebruikt geen VSS (Volume Shadow Service) ».

Oorzaak:

De VSS diensten geven een interne foutmelding. Het programma geeft de indruk normaal te verlopen maar het is niet mogelijk om een schaduwkopie te maken.

Oplossing:

Het opnieuw opstarten van het programma lost normaal gezien het probleem op. Hou er wel rekening mee dat u enige tijd zult moeten wachten na herstart te hebben om het programma opnieuw te kunnen gebruiken; dit is toegevoegd aan het script.

U kunt een sample script toevoegen aan de backuptaak dat zal fungeren als pre-script:
Lees hier hoe u een prescript kunt toevoegen aan een backuptaak.

net stop vss & ping localhost -n 10 & net start vss & ping localhost -n 30

Vergeet ook niet om in de Windows Event Viewer (C:ProgramDataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsAdministrative Tools) na te gaan of het operating system berichten heeft geregistreerd.

Als de hierboven beschreven methode het probleem niet oplost gelieve dan een taak aan te maken die VSS dagelijks laat herstarten.
Posted : - Fri, Aug 28, 2009 12:32 PM. This article has been viewed 3060 times.
Online URL: https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=1066

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)