Hoe verzend ik mail vanop mijn website met PHP?

U kunt rechtstreeks vanuit uw PHP website op uw shared Linux (Apache) pakket e-mails versturen. Hieronder vindt u een voorbeeldcode om dat te doen. Als "From" adres vult u een e-mailadres in met uw eigen domeinnaam bv. webmaster@uw-domein.be.


<?php
$to = ’nobody@example.com’;
$subject = ’the subject’;
$message = ’hello’;
$headers = ’From: webmaster@example.com’ . " " .
’Reply-To: webmaster@example.com’ . " " .
’X-Mailer: PHP/’ . phpversion();

mail($to, $subject, $message, $headers, ’-f webmaster@example.com’);
?>

Posted : - Mon, Oct 26, 2009 11:34 AM. This article has been viewed 5283 times.
Online URL: https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=1250

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)