Welke uitgaande mailserver kan ik gebruiken voor Shared Hosting?

  • Mailout-02.mx.hostbasket.com is de mailrelay service voor klanten met een dotnetXX, IIS7 omgeving die via een scriptje mails wensen te kunnen uitsturen.
  • Mailout-01.mx.hostbasket.com is de mailrelay voor shared hosting diensten zoals Officemail exchange, processor servers, …

Opgelet: Mail-out.hostbasket.com mag dus NIET gebruikt worden.
Posted : - Mon, Jul 16, 2012 11:58 AM. This article has been viewed 1662 times.
Online URL: https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=2424

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)