Wordt ionCube Encoder/Loader ondersteund?

ionCube Encoder/Loader wordt door ons ondersteund.

Bedrijven kunnen indien gewenst, de PHP broncode van hun applicaties beschermen. Via ionCube Encoder kan deze beveiligd worden via een geavanceerde codeertechnologie. Deze software is betalend en moet de klant op eigen initiatief aankopen en gebruiken (client side).

ionCube Loader maakt het mogelijk om met ionCube Encoder versleutelde PHP bestanden uit te voeren.
ionCube Loader kunt u op 2 manieren installeren: http://www.ioncube.com/loader_installation.php

Runtime-installatie: hiervoor moet de functie enable_dl op ON worden gezet in de serverwide PHP.INI, en dat doen we NIET globaal wegens mogelijke security holes

Manuele installatie: het is wel mogelijk om ionCube Loader te gebruiken op een shared Linux pakket, maar daarvoor:

  1. moeten de ionCube loader bestanden door de klant worden gedownload naar een directory /var/www/site.tld/site.tld/wwwroot/ioncube
  2. moet de extensie door ons worden geactiveerd via een custom php.ini (wat dus een manuele actie vereist = 2 service credits) via: zend_extension = /var/www/site.tld/site.tld/wwwroot/ioncube/ioncube_loader_lin_X.Y.so
Posted : - Thu, Jul 19, 2012 10:01 AM. This article has been viewed 1544 times.
Online URL: https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=2481

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)