Wordt Zend Engine ondersteund?

Zend Engine wordt door ons ondersteund

PHP is een "interpreted language"; dit betekent dat de broncode telkens ‘geparsed’ en ‘gecompileerd’ moet worden, alvorens uit te kunnen voeren. Het interpreteren gebeurt door:

  • een webserver via een PHP processor module (mod_php)
  • een webserver via een externe CGI-binary
  • een command line interpreter (standalone)
  • een grafische applicatie

De "Zend Engine" is het hart van PHP, het programma dat de PHP broncode uitvoert. Deze software werd als open source software vrijgegeven zodat iedereen die PHP gebruikt ook al de Zend Engine technologie gebruikt.
Posted : - Mon, Jul 23, 2012 3:13 PM. This article has been viewed 2997 times.
Online URL: https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=2561

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)