Wordt het gebruik van een Microsoft Access databank ondersteund?

Ja, u kan één of meerdere Microsoft Access databanken gebruiken in elk IIS8 webhosting pakket.
Hiervoor dient u de volgende stappen te ondernemen:

- Uw databank bestand (*.mdb of *.accdb) opladen naar uw webruimte.
Dit kan u het eenvoudigst d.m.v. een FTP verbinding.

- Het aanmaken van een “connection string”. (Uw “connection string” bevat al de informatie die nodig is om uw Microsoft Access database aan te spreken). Deze omvat; de verbindings methode, de locatie van de Microsoft Access database, uw gebruikersnaam en uw paswoord.

- Hieronder de “connction strings” die u kan gebruiken vanuit uw IIS 8 webhosting pakket voor de verschillende versie van Microsoft Access:


Microsoft Access 2003

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=mydatabase.mdb;
Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;


Microsoft Access 2007

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=myFoldermyAccessFile.accdb;
Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;


Microsoft Access 2010

Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=myFoldermyAccessFile.accdb;
Jet OLEDB:Database Password=MyDbPassword;


Posted : - Fri, Sep 20, 2013 2:22 PM. This article has been viewed 9413 times.
Online URL: https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=2911

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)