Autoresponder/out-of-office instellen

U gaat als volgt te werk om een autoresponder in te stellen op uw e-mailadres:

  1. Ga naar MyAccount
  2. Klik links in de menubalk op "Shared Hosting"
  3. Selecteer uw pakket
  4. Klik links op "Mailboxen"
  5. Klik nu halverwege op uw mailaccount, bv. info@uwdomein.be
  6. Vink nu onder "Responder" > "Verstuur automatisch een antwoord" aan, geef een Onderwerp en Boodschap in en klik op "Wijzigen" om uw autoresponder te activeren.
Posted : - Wed, Jul 23, 2008 4:31 PM. This article has been viewed 9075 times.
Online URL: https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=331

Powered by PHPKB (Knowledge Base Software)