Telenet Cloud Online Help

Online Help Woordenlijst

Een woordenlijst is een alfabetische lijst van technische termen binnen een bepaald vakgebied. Deze woordenlijst verklaart verschillende technische termen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt maar u kunt snel naar een specifieke term zoeken door in de index van de Online Help te klikken op de eerste letter van de term die u zoekt.

ActiveX
Microsoft technologie die de uitwisseling van gegevens tussen verschillende softwaretoepassingen regelt, geschikt voor gebruik in netwerken zoals het Internet. Met ActiveX plugins is het mogelijk extra functies toe te voegen aan bijvoorbeeld uw browser.
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line is een standaard voor een digitale technologie die snellere datacommunicatie over een telefoonlijn van koperdraad toelaat. Daar de doorvoersnelheid voor gegevens bij de ADSL-technologie hoger ligt dan met een conventioneel analoog modem noemen we dit ook wel een breedbandtechnologie. ADSL laat toe om een breedbandverbinding tot stand te brengen tussen twee telefoonaansluitingen. Met ADSL is de snelheid waarmee een internetgebruiker gegevens kan ontvangen (downstream) groter dan de snelheid waarmee diezelfde gebruiker gegevens kan versturen (upstream). Dit is dan ook de reden van het woord Asymmetrisch in de afkorting ADSL. Wie gegevens met dezelfde snelheid wil kunnen versturen en ontvangen moet de SDSL-technologie gebruiken (Symmetric Digital Subscriber Line).
AJAX
(Asynchronous JavaScript and XML) wordt gebruikt bij het ontwerp van interactieve webpagina`s waarin gegevens asynchroon worden opgehaald van de webserver. Daardoor hoeven pagina`s opgebouwd met AJAX niet helemaal ververst te worden. Windows Live Mail en GMail gebruiken AJAX in hun webmailapplicaties.
Alias
Een virtueel e-mail adres. Zo kunnen er meerdere e-mailadressen op 1 mailaccount toekomen.
Animated gif
Een animatie in GIF-formaat. Het bestand van een animated gif bestaat uit een aantal gif plaatjes die achtereenvolgend laten zien worden. Vandaag wordt eerder een Adobe Flash animatie gebruikt.
Anonymous FTP
Gebruikers kunnen zonder gebruik van wachtwoord anoniem bestanden of content afhalen of toevoegen aan een website.