Telenet Cloud Online Help

Online Help Woordenlijst

Een woordenlijst is een alfabetische lijst van technische termen binnen een bepaald vakgebied. Deze woordenlijst verklaart verschillende technische termen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt maar u kunt snel naar een specifieke term zoeken door in de index van de Online Help te klikken op de eerste letter van de term die u zoekt.

Java
Een programeertaal ontwikkeld door het bedrijf Sun Microsystems. Java is platformonafhankelijk. Met andere woorden: Java programma`s draaien op Unix, OS/2, MS Windows, Macintosh, enz. Java programmaatjes worden, in de vorm van applets of Java Web Start, met webpagina`s meegestuurd en draaien dan op de computer van de internetgebruiker.
JavaScript
Een scriptingtaal afgeleid van Java (maar niet hetzelfde als Java) die vaak gebruikt wordt om webpagina`s dynamisch te maken. Javascript is ontwikkeld door Netscape. Wordt ook gebruikt in AJAX.
JDBC
(Java DataBase Connectivity) Java-systeem dat een uniforme interface biedt aan programmeurs. Het vangt de verscheidenheid van databasesystemen op door de installatie van afzonderlijke driver software. Microsoft heeft een soortgelijk systeem: ODBC.
JPEG
(Joint Photographic Experts Group): een standaard voor het opslaan van beeldinformatie.
JSP
(Java Server Page). Technologie gebaseerd op Java om dynamische webpagina`s te bouwen. Vergelijkbaar met asp en php.