Telenet Cloud Online Help

Online Help Woordenlijst

Een woordenlijst is een alfabetische lijst van technische termen binnen een bepaald vakgebied. Deze woordenlijst verklaart verschillende technische termen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt maar u kunt snel naar een specifieke term zoeken door in de index van de Online Help te klikken op de eerste letter van de term die u zoekt.

LAN
(Local Area Network) een netwerk binnen een bedrijf of instelling.
Leased line
(huurlijn, vaste verbinding) een permanente analoge of digitale verbinding tussen twee punten die men per maand huurt en waarvoor verder geen kosten per tijdseenheid meer voor betaald hoeven te worden.
Log bestanden
Een bestand waarin bepaalde gebeurtenissen worden vastgelegd. Bijvoorbeeld http-verzoeken (hits) voor een website. Dit log bestand kan ook worden gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te analyseren.