Wat is de Sunrise periode voor een EU domeinnaam?


De Sunrise periode is de periode tijdens de welke overheden en houders van bepaalde rechten (bvb. houders van een handelsmerk) hun aanvraag kunnen indienen om de betreffende domeinnaam te verkrijgen. Aanvragers dienen zich echter binnen de EU te bevinden.

Tijdens de Sunrise periode zal de aanvrager geen rechtstreekse aanvraag kunnen doen voor registratie. De aanvraag omvat hier enkel de vraag tot het onderzoeken van het recht om al dan niet aanspraak te kunnen maken op rechten, zoals beschreven in de Sunrise reglementen. Wanneer op die rechten aanspraak kunnen gemaakt worden, dan zal er uiteraard overgegaan worden tot registratie.

Vanaf de “Post-Sunrise” periode ( Landrush) kunt u wel rechtstreeks registreren.

De Sunrise periode bestaat uit 2 opeenvolgende fases, elk lopend gedurende een periode van 2 maand. Gedurende de eerste fase kunnen enkel volgende domeinnamen gevalideerd worden:

Andere merken worden aanzien als “andere oudere merken” en kunnen in behandeling genomen worden tijdens de Sunrise 2 periode. Gedurende de tweede fase kunnen volgende domeinnamen gevalideerd worden:
Alle andere domeinnamen kunnen slechts aangevraagd worden tijdens de “Landrush” periode.

Tijdens de Sunrise periode betaalt u bovenop de jaarlijkse kostprijs voor de registratie van de domeinnaam ook nog een administratieve kost voor de behandeling en de validatie van de domeinnaam.

Artikelnummer: 31
Aangemaakt door: Thu, Jan 24, 2008 4:37 PM
Laatst bijgewerkt: Tue, Sep 11, 2012 2:10 PM
Aangemaakt door: Nick Corne [nick.corne@hostbasket.com]

Online URL: https://onlinehelp.cloud.telenet.be/article.php?id=31