Telenet Cloud Online Help
Artikels Zoekresultaten
  1. Wordt Zend Engine ondersteund? Zend Engine wordt door ons ondersteund PHP is een "interpreted language"; dit betekent dat de broncode telkens ‘geparsed’ en ‘gecompileerd’ moet worden, alvorens uit te kunnen voeren. Het interpreteren gebeurt door: een ... Lees meer
  2. Wat is een AAAA-record? Een AAAA-record bevat de vertaling van een hostname naar een IPv6-adres.   Voorbeeld: Domein: uw-domein-naam.be Hostname: www IPv6-adres: 2001:0DB8:AC10:FE01:: De host zal vervolledigd worden tot www.uw-domein-naam.be en iedere bezoeker via... Lees meer
  3. De melding Directory listing verschijnt op IIS7 De error "Directory listing is not enabled for your hosting" verschijnt: Dit kan aangepast worden door een web.config aan te passen of aan te maken met volgende code: <configuration> <location path="special_directory_name_here"&g... Lees meer
  4. Wordt Zend Guard/Optimizer ondersteund? Zend Guard/Optimizer wordt niet door ons ondersteund. Bedrijven kunnen indien gewenst, de PHP broncode van hun applicaties beschermen. Via het betalende "Zend Guard" (voorheen "Zend Encoder") kan deze beveiligd worden via een geavanceerde codeertechn... Lees meer
  5. Gebruik van ‘vriendelijke’ URL’s op mijn Linux hosting De mod_rewrite module van de Apache (Linux) webserver geeft u de mogelijkheid om transparant bezoekers door te sturen naar verschillende URL’s, zonder dat dit bezoeker opvalt. Dit geeft toegang tot verschillende mogelijkheden, van het s... Lees meer
  6. Welke connection string kan ik gebruiken voor MS ACCESS op de IIS7 (webfarm) & IIS8 (hostedwebfarm) servers? Om gebruik te maken van MS Access databases op de Hostbasket Shared IIS7 & IIS8 webservers, dient u volgende connection string gebruiken: ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=directoryyour_database_name.mdb;" &_"Use... Lees meer
  7. Hoe kan ik e-mail versturen vanop mijn Windows Webhosting pakket met ASP.NET code? Op onze shared Windows webservers staat ASPEmail van Persits geïnstalleerd. U kunt hiervan gebruik maken om vanuit uw website via code e-mails te versturen naar externe e-mail adressen. Als bijlage vindt u een voorbeeldcode, gebaseerd op een ... Lees meer
  8. Welke Java Hosting oplossingen biedt Telenet aan? Telenet ondersteunt op de shared hosting webservers GEEN server-side Javaprogrammatuur m.a.w. Java servlets, (Enterprise) Javabeans of Server Pages (JSP); om een J2EE-applicatie te kunnen gebruiken (Java 2 Enterprise Edition) is een J2EE-applicatiese... Lees meer
  9. Hoe moet ik een Shared Webhosting oplossing kiezen? Hostbasket biedt u een oplossing die nauw aansluit bij wat u effectief nodig hebt. Hiervoor hebben wij verschillende pakketten samengesteld op basis van verschillende technologieën. Hieronder helpen wij u om de juiste keuze te maken.     Windows L... Lees meer
  10. Wat is Dedicated hosting? Dedicated hosting betekent dat u een eigen fysische server heeft om uw webapplicaties op te laten draaien. De server is inbegrepen in het dedicated server pakket. U kunt deze server gebruiken als webserver, mail server, nameserver, databank server en... Lees meer
Weergave 1 tot 10 van 12 records
First Page Previous Page Pagina van 2 Next Page Last Page